Helma Groeneweg

POH GGZ
Helma Groeneweg

Helma Groeneweg is een ervaren POH-GGZ die sinds 2019 in de huisartsenpraktijken van De Lloods werkzaam is. Zij versterkt ons team met name voor onze patiënten met psychische problematiek en/of vragen of problemen rondom verlies en rouwverwerking. Naast de bekende werkzaamheden als POH-GGZ verzorgt zij ook runningtherapie en begeleidt zij rouwgroepen. Ook voert zij werkzaamheden uit voor de NVvPO ( Nederlandse Vereniging voor Praktijk Ondersteuners), en is zij gastdocent aan de Radboud Universiteit voor de huisartsenopleiding. Op donderdagen werkt zij in De Lloods.