Laat uw mening horen!

 In Nieuws, Uncategorized

Uitnodiging voor deelname aan een patiënten-enquête

Uw mening telt

In het kader van de praktijkaccreditatie, een landelijk kwaliteitskeurmerk voor huisartspraktijken, ontvangen wij graag uw feedback over de werkwijze van uw huisarts en de organisatie van de huisartspraktijken in De Lloods. Uw input wordt gebruikt om te zien op welke punten wij de kwaliteit van uw huisartsenzorg kunnen verbeteren.

 Vandaar dat wij uw medewerking vragen voor het invullen van een vragenlijst. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en het invullen van een vragenlijst duurt 5 – 10 minuten.

Hoe werkt het?

U kunt bij de assistente aangeven dat u mee wil doen aan de enquête.  Laat bij haar uw mailadres achter en geef daarbij aan welke dokter u doorgaans het meest bezoekt. Binnen enkele dagen krijgt u een mail toegestuurd met daarin een link naar de juiste vragenlijst. De vragenlijst bevindt zich op de beveiligde site van de huisartsenaccreditatie organisatie.

Wij hopen op een grote respons en willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking!

Recent Posts