Er zijn verschillende manieren om uw herhaalrecepten aan te vragen:

  • Inspreken op de herhaalreceptenlijn
  • online, via patiëntenportaal

Inspreken op de herhaalreceptenlijn:
U kunt 24 uur per dag de benodigde medicijnen inspreken op de herhaalreceptenlijn, Wanneer u de praktijk belt kies dan optie 3.
U hoort een bandje en u heeft de mogelijkheid een tekst in te spreken. Er wordt gevraagd naar:

  • uw naam en geboortedatum
  • de naam van het medicijn
  • de sterkte
  • de gewenste aantallen. Het is handig als u uw medicijndoosje bij de hand heeft.

Het bandje wordt doordeweeks dagelijks afgeluisterd en de medicijnen worden na controle doorgegeven aan de apotheek.

Online, via patiëntenportaal:

U kunt via patiëntenportaal een account aanmaken en dan via onze website uw herhaalmedicatie aanvragen. De medicatie die u chronisch gebruikt vinken wij aan, dat ziet u als u inlogt en dan kunt u hiervan een herhaling aanvragen. De recepten gaan dan na accordering door de huisarts naar de apotheek.

Slot

Vd Weg / Lankman